Predaj investičných pozemkov

AAAAAA

Oddelenie priemyselných nehnuteľností Jones Lang LaSalle Vám pomôže uspieť pri predaji pozemku pre výstavbu výrobných, skladových a logistických priestorov. Máme skúsenosť s predajom greenfieldov, brownfieldov, pozemkov s plánovanými projektmi aj bez nich, so zavedenou infraštruktúrou aj bez nej alebo pozemkov pre expanziiu blízko existujúcich priemyselných zón.

Zastupujeme predávajúceho a poskytujeme mu nasledujúce služby:

 
ANALÝZA POZEMKU

Pre úspešné dokončenie transakcie je dôležité vedieť, aký produkt predávame. Naši experti stanovia a analyzujú vlastnosti pozemku a všetky súvisiace informácie o danom mieste (lokalita, dopravná dostupnosť a infraštruktúra pre rôzne druhy vozidiel, povolený účel, dodávky energií a terajšia zástavba - pokiaľ existuje). Pripravujeme tiež potrebnú vlastnícku a geodetickú dokumentáciu a zostavíme profesionálnu cenovú ponuku.

 
PRÍPRAVA STRATÉGIE PREDAJA

Zvolením správnej stratégie možno urýchliť celý proces predaja. Preto pripravíme, navrhneme a spoločne s vlastníkom prediskutujeme najefektívnejšie spôsoby, ako poňať predaj. Následne stanovíme hodnotu nehnuteľnosti, pričom tento odhad podložíme analýzou trhu a zistíme fakty o pozemku.

 
PROPAGÁCIA

Oslovením kľúčových kontaktov a využitím dostupných zdrojov sa budeme snažiť rýchlo a efektívne spojiť Vašu ponuku so záujmom o kúpu. Ako Váš strategický partner umiestnime Váš pozemok na predaj napríklad na webové stránky, telefonický oslovíme kupcov, zašleme ponuku poštou alebo umiestnime v lokalite informačnú tabuľu.

 
VYJEDNÁVANIE O CENE

V poslednej fáze predtým, než je podpísaná zmluva o predaji Vášho pozemku, nastáva chvíľa, kedy naši agenti vo Váš prospech zapoja získané znalosti trhu a využijú dlhoročné skúsenosti pri vyjednávaní. Tím JLL bude zastupovať predávajúcich a postará sa o vyjednávanie o cene, koordináciu právnych jednaní o konečných podmienkach zmluvy, vrátane dokončenia transakcie.

Funkcia dostupná až po prihlásení
Poslať URL tejto stránky priateľovi:
Nájsť priateľa:
*
Váš e-mail:
*
Pripomienky: